נושאי הפרק:

  1. מצב השימוש לרעה באופיואידים בארץ ובארה"ב.
  2. הגישה לשימוש באופיואידים בכאב ממושך.
  3. מושגים- תלות, סבילות והתמכרות.
  4. מעקב אחר החולה המטופל באופיואידים בקהילה.
נושאים קשורים:  עדכונים בטיפול בכאב באופיואידים