אודות החוג לטיפול בכאב

החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה עוסק בהטמעת ידע ומיומנויות הטיפול בכאב וניהול הטיפול בכאב כרוני בקרב כלל רופאי המשפחה בישראל. כחלק מפעילותו מקיים החוג כנסים, קורסים וסדנאות, מוביל פעילות אוניברסיטאית בנושא ומקדם פרסומים מדעיים ומחקר שעוסקים בתחום הטיפול בכאב. החוג עובד בשיתוף פעולה עם איגוד הכאב, אורטופדיה, כירורגים והחברה לרפואת שריר ושלד ושותף לכתיבה של מספר גדול של קווים מנחים מקצועיים וניירות עמדה בתחום.
לאחרונה חברי ועד החוג, יחד עם החברה לרפואת שריר ושלד, נאמני כאב מהקהילה והאגודה הישראלית לכאב, עסוקים בכתיבה והפצה של מכתב לראשי קופות החולים על מתווה נכון וראוי להקמה ופריסה של מרפאות כאב שניוניות בקהילה – בהובלה של רופאי משפחה מתאימים, במקביל להקמת שכבת מדריכים וחונכים. בהמשך יצא גם נייר עמדה בנושא יחד עם כל השותפים הנ"ל.

חזון החוג לטיפול בכאב ברפואת המשפחה

קידום מעמדו ותפיסת תפקידו של רופא המשפחה כמנהל טיפול כוללני, בגישה ביופסיכוסוציאלית, במטופל עם כאב וסבל, תוך פעילות יוזמת להעצמת מיומנויות וידע של הרופאים מחד, והגדלת המודעות ומיצוב רופא המשפחה כמטפל בכאב וסבל בקרב החולים, מאידך.

הפעילות תתבצע במספר רמות: מרפאת הרופא הראשוני בקהילה, מרפאת כאב שניונית רב צוותית, תוך שת"פ עם מרפאות כאב שלישוניות של בי"ח אזורי. החוג יהווה אמצעי קשר של האיגוד לרפואת המשפחה אל מול גופים נוספים, מקצועיים ואחרים, לקידום החזון ויחתור להטמעת המסרים הנ"ל לתוך ניירות עמדה וקווים מנחים של איגודים וחברות הפעילים בתחום הכאב.

כל רופא בארץ ידע שרופא המשפחה הוא הכתובת לטיפול BPS בכאב (כרוני) וסבל.