אודות החוג לטיפול בכאב

החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה עוסק בהטמעת ידע ומיומנויות הטיפול בכאב וניהול הטיפול בכאב כרוני בקרב כלל רופאי המשפחה בישראל. כחלק מפעילותו מקיים החוג כנסים, קורסים וסדנאות, מוביל פעילות אוניברסיטאית בנושא ומקדם פרסומים מדעיים ומחקר שעוסקים בתחום הטיפול בכאב. החוג עובד בשיתוף פעולה עם איגוד הכאב, אורטופדיה, כירורגים והחברה לרפואת שריר ושלד ושותף לכתיבה של מספר גדול של קווים מנחים מקצועיים וניירות עמדה בתחום.
לאחרונה חברי ועד החוג, יחד עם החברה לרפואת שריר ושלד, נאמני כאב מהקהילה והאגודה הישראלית לכאב, עסוקים בכתיבה והפצה של מכתב לראשי קופות החולים על מתווה נכון וראוי להקמה ופריסה של מרפאות כאב שניוניות בקהילה – בהובלה של רופאי משפחה מתאימים, במקביל להקמת שכבת מדריכים וחונכים. בהמשך יצא גם נייר עמדה בנושא יחד עם כל השותפים הנ"ל.